Qui som

Qui som

Detext Empordà va néixer l’any 2013 amb la voluntat d’oferir a les empreses i particulars de l’Empordà i les Comarques de Girona un excel·lent servei en prevenció, detecció i extinció d’incendis. Al llarg d’aquesta dècada, hem instal·lat extintors i molts més equips i sistemes contra incendis a petites i grans empreses, a particulars, a comerços... La llista de clients de l’Empordà i Girona satisfets amb la seva instal·lació de detecció i extinció d’incendis és llarga!

Política de qualitat

A Detext Empordà volem aconseguir la confiança total dels nostres clients, de manera que satisfem les seves expectatives en relació al nostre servei de venda, instal·lació i manteniment d’equips de detecció i extinció d’incendis. Alhora, treballem amb constància per assolir els requisits dels clients i els de les certificacions de qualitat amb què treballem.

Per aconseguir els nostres objectius i la vostra satisfacció, ens centrem en els següents aspectes fonamentals:

  • Implantar i promoure, a tots els nivells organitzatius i estratègics, el sistema de gestió de la qualitat com a element fonamental per tal d’assegurar el nivell de qualitat òptima de la nostra tasca.
  • Basar el funcionament dels processos en el cicle Planificar-Fer-Verificar i actuar de manera que hi hagi un seguiment constant de l’acompliment per aconseguir una millora contínua.
  • Definir els objectius i indicadors anuals i el seu seguiment per part dels responsables i la direcció.
  • Definició correcta i precisa dels processos a seguir en totes les unitats organitzatives.
  • Definició correcta de les responsabilitats, les funcions i les relacions entre el personal que realitza, dirigeix i verifica qualsevol treball que afecti o pugui afectar la qualitat del servei.
  • Definició i compliment de tots els requisits legals i altres aplicables a la nostra activitat.
  • Vetllar pel manteniment de la correcta traçabilitat en els nostres processos i productes.
  • Anàlisi i avaluació de riscos i oportunitats dels diferents processos.
  • Anàlisi i gestió de les desviacions observades amb intenció correctiva.
  • Establir els mecanismes per detectar les necessitats, expectatives i la satisfacció de les parts interessades, a través d’una comunicació regular i constant.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia